Împreună pentru un viitor de succes

Arete Management Consulting reprezintă societatea de consultanṭă în management contractată de directori de firme, antreprenori şi instituții publice, atunci când sunt interesaṭi de o  dezvoltare durabilă a propriilor organizaṭii. Susținem cu expertiza noastră succesul activităților desfășurate de către clienții noștri, prin stabilirea de echipe dedicate formate din consultanṭi cu experienṭă şi experṭi tehnici, cu scopul de a oferi cele mai bune practici adaptate la specificul fiecărui client ca factor cheie pentru o creștere durabilă. Certificarea ISO 9001 reprezintă o garanṭie pentru standardul înalt de calitate al serviciilor noastre.

Proiectele Arete

Evaluarea absorbției și impactului participării la programele-cadru…
Elaborarea Raportului Strategic Naṭional 2009-2012 Tip servicii: -…
Dezvoltarea unui mecanism de asigurare a evitării suprapunerilor…
Femeia antreprenor în Europa – proiect multi-ṭară coordonat…